1ο εξάμηνο


Μάθημα: ΣχέδιοΚωδικός Μαθήματος: ΜΚH2
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 1
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 4
Erasmus:
Ιστοσελίδα: http://ece.uowm.gr/courses.php?view_course=38
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Γενικές Ικανότητες:
Περιεχόμενο:

• Introduction to technical and electrical design. Regulations, legislation

• Conventional design and study of electrical circuits 

• Introduction and configuration of EPLAN software package

• Creation and designing of a project

• Set screw terminals, cables and materials (libraries)

• Definition and management of materials, cables, with databases of companies

• Documentation and export a full project feasibility analysis

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

This course provides the basic knowledge for planning and design documentation for electrical and electronic circuits and their application to electrical energy networks using Computers and specialized software designer packages.

On successful completion of this module the student will be able to:

• have the theoretical and practical background for designing electric circuits

• apply suitable rules and standards for an electrical design

• use appropriately software packages for designing circuits on a PC

Προαπαιτούμενα:

-

Τρόπος Παράδοσης:
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:
Οργάνωση Διδασκαλίας:

Lectures, Individual Study, e-class platform support, Software package exercise  

Αξιολόγηση Φοιτητών:

- Type: Laboratory (50%)

 - Date of exams: Weekly

Β) - Type: Exams (50%)

 - Exams on PC

 - Date: End of the sesmester

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

• ELWE: Training systems for basic and future oriented education in natural science and engineering

• German Schematic Diagrams of Industrial Equipment SIEMENS

• Manual EPLAN, Dimitriadis Chr.- Gougousi Maria-G. Papanastasis.

- www.eplan.gr